Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Aktualizovaný Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Dávkování antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

...zde
 


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce
(aktualizace 13. 7. 2017)

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR aktualizovaný v květnu 2016


Další praktické informace

...zde
 


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- chronické infekce VHC
- kolitidy vyvolané C. difficile
- infekce HIV
- hyposplenismu či asplenie
- lymeské borreliózy

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN

Průkaz

Další doporučené postupy

...zde
 


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)
Novější stránka KMIL
(od 1. čísla 16. ročníku do 3. čísla 18. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Nový doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy

M. Geleneky, 7. 11. 2017

   Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy byl připraven k oponentuře v únoru letošního roku, prošel odbornou diskusí ve výboru SIL ČLS JEP a byl jím schválen letos v červnu.

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy

...více


XXV. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů

Podrobnosti na stránce kongresu


Mezioborový seminář Třeboň ´18

A. Chrdle, 1. 10. 2017

Termín konání: 17.-19. 1. 2018
Témata:

  • Superaktuality (meningokoky, hepatitida C a další)
  • Herpesviry
  • Medicína 21. století (atomizace medicíny vs. holistický pohled, současný pacient, adekvátní prostředky diagnostiky a léčby infekčních nemocí a jejich hranice, hledání cesty nemocí: algoritmy péče kontra individuální přístup)
  • Aminoglykosidy a kolistin

Stejně jako loni, připravujeme stipendia pro mladé přednášející a autory posterů!
Termín na přihlášení k aktivní účasti: 7. prosince 2017
Podrobnosti na stránce kongresu


Příprava voleb do rady Sekce tropického a cestovního lékařství SIL ČLS JEP

F. Stejskal, 17. 8. 2017

Vážení členové Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP,

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

   v říjnu tohoto roku se budou konat volby do rady Sekce tropického a cestovního lékařství Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Proběhnou elektronicky a jednokolově...

      ...více


Volný přístup do knihovny elektronických zdrojů ESCMID –
jak na to?

M. Trojánek, 15. 8. 2017

      Evropská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční lékařství (ESCMID) nabízí zdarma všem svým členům volný přístup do knihovny elektronických zdrojů, která mimo jiné obsahuje doporučené postupy, odborné články, ale i abstrakta, webcasty či plné verze přednášek ke stažení z kurzů či kongresů (ECCMID) pořádaných výše uvedenou organizací.

Volný přístup do knihovny elektronických zdrojů ESCMID

...více


Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny v Plzni přijme atestovaného lékaře

D. Sedláček, 15. 8. 2017

Fakultní nemocnice Plzeň

    Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN a LF UK v Plzni přijme atestovaného infekcionistu se zájmem nejen o klinickou, ale i o pedagogickou a vědeckou práci...

...více


Sdělení pro mladé lékaře

M. Trojánek, 15. 8. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,
   TAE (Trainee Association of ESCMID) pořádá celoevropský internetový průzkum, který je zaměřen na hodnocení kvality předatestační přípravy, úrovně odborného dohledu a vedení neatestovaných lékařů v jednotlivých členských zemích.

...více


Materiály ze vzdělávacího kurzu ČLK Lymeská borrelióza

V. Dostál, 4. 7. 2017

      V sobotu 3. 6. 2017 se v prostorách Hotelu ILF v Praze konal vzdělávací kurz České lékařské komory o lymeské borrelióze.

...více


    S lítostí oznamujeme, že dne 27. června 2017 zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 85 let

MUDr. Milan Novák, CSc.,

bývalý dlouholetý primář Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce v Praze.

...více

MUDr. Milan Novák, CSc.


Zajištění postgraduálního vzdělávání infekčním lékařství v letech 2018-2023

S. Plíšek, 25. 6. 2017

    Harmonogram předatestační přípravy v jednotlivých letech: Dobíhá rozpis pro roky 2012-2017; rozpis od roku 2018 bude mít periodu 7 let, protože výuku zajišťuje 7 fakult.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Listopad 2017

●  23.-25. 11. 2017
XXV. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů, Imperial Hotel, Ostrava
Pořádá: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Podrobnosti na stránce kongresu

XXV. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů

Prosinec 2017

●  5. 12. 2017; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

●  12. 12. 2017; 10,00
Odborný konzultační den o problematice papilomavirů, Vestec u Prahy, kinosál centra BIOCEV, Průmyslová 595
Pořádá: NRL pro papilomaviry a polyomaviry, ÚHKT, Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK
Koordinátorka: Dr. Tachezy
Odborný garant: SEM
Pozvánka a program
Upozornění: Uzávěrka registrací je 6. 12. 2017

●  15.- 17. 12. 2017
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek


Leden 2018

●  17.-19. 1. 2018
Třeboň ´18, 26. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
Témata (rámcově): Superaktuality, herpesviry, medicína 21. století (jedinečný pacient), aminoglykosidy a kolistin
Organizátoři: Prim. Chmelík, dr. Chrdle, dr. Šůs
Odborný garant: SIL, SEM, SLM
Podrobnosti a přihláška na www.tmos.cz

Mezioborový seminář Třeboň 2018

Březen 2018

●  5.-9. 3. 2018
Předatestační kurz, Praha
Pořádá: Klinika infekčních nemocí ÚVN, Praha
Hlavní organizátor: Prof. Holub

Červen 2018

●  6.-8. 6. 2018
XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Brno
Pořádá: Klinika infekčních chorob FN Brno
Odborní garanti: SIL, SSI, LF MU
Prezident kongresu: Prof. Husa

XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Brno, 6.-8. 6. 2018

Listopad 2018

●  15.-16. 11. 2018
5. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2017

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 14. 11. 2017
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI