Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Aktualizovaný Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Dávkování antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

...zde
 


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR aktualizovaný v květnu 2016


Hnisavé meningitidy

NOVÝ! Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy

...zde
 


Virové hepatitidy

NOVÝ! Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV)

...zde
 

Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B

...zde
 


Muskuloskeletální infekce

NOVÝ! Doporučený postup antibiotické léčby infekcí endoprotéz

TEP

...zde
 


Infekce HIV

Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV

...zde


Hyposplenismus či asplenie

Doporučený postup péče o pacienty s hyposplenismem či asplenií

Průkaz

...zde
 


Infekce vyvolaná Clostridium difficile (CDI)

Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

...zde
 

Ribotypizace klinicky významných izolátů Clostridium difficile

...zde
 


Infekce virem Zika

Poznámky k diagnostice infekce virem Zika (24. 4. 2016)


Vysoce nebezpečné nákazy

Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na VNN


Další praktické informace

...zde
 


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)
Novější stránka KMIL
(od 1. čísla 16. ročníku do 3. čísla 18. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

XXV. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů

Podrobnosti na stránce kongresu


Kredbova cena 2017

O. Džupová, 31. 5. 2017

Ocenění SIL    Kredbovu cenu 2017 uděluje výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP za nejlepší časopiseckou publikaci uveřejněnou v letech 2015 a 2016 týkající se problematiky oboru infektologie s významným vlivem pro praxi.

...více


6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017

Prodloužený termín pro přihlášení abstraktů: 9. červen 2017

Podrobnosti na stránce kongresu: www.kmine2017.cz


Nový doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy

O. Džupová, 28. 5. 2017

      Nový český Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy byl připraven v lednu letošního roku, prošel odbornou diskusí ve výboru SIL ČLS JEP a byl jím v únoru schválen.

...více


4. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS - první oznámení

D. Sedláček, 24. 5. 2017

Informace o sympoziu:
Termín: 9.-10. listopadu 2017
Místo: Plzeň, hotel Primavera
Hlavní organizátor: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR

...více


XIII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 5.-7. 10. 2017

www.vakcidny.cz
Termín pro zaslání abstrakt: 30. 6. 2017


Stav ochrany české populace před nemocemi podléhajícími očkování

R. Chlíbek, R. Prymula, P. Kosina, 9. 5. 2017

Aktuální stav ochrany ovlivňuje
1. Stav Národního imunizačního programu (NIP, očkovací
    kalendář)
2. Účinnost používaných vakcín
3. Dostupnost vakcín
4. Míra proočkovanosti populace
5. Evoluční a molekulárně epidemiologický vývoj
    cirkulujících agens

Očkování

...více


Epidemie spalniček na Ostravsku

L. Petroušová, L. Rožnovský, P. Širůček, 8. 5. 2017

Výskyt spalniček
   V lednu a únoru 2017 bylo hlášeno více než 1 500 případů spalniček ze 13 zemí EU/EEA. Nejvíce z Itálie (684), Rumunska (317) a Německa (223)
Česká republika:
-2014: Ústecký kraj: 222 nemocných – většinou ročník 1970-79
- 2015: 9 případů
- 2016: 7 případů z toho 5 importů

Spalničky u dítěte

...více


Výzva pro mladé infektology

A. Chrdle, 8. 5. 2017

    Dovolujeme si vyzvat mladé infektology k aktivní účasti na kazuistické konferenci, která se bude konat 5. 10. 2017 v Českých Budějovicích.

České Budějovice, Třeboň

...více


Předplatné časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství

S. Janovicová, 8. 5. 2017

Vážení čtenáři,
    rádi bychom Vás požádali o potvrzení Vašeho zájmu o odebírání časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství v roce 2017.

KMIL

...více


Fotografie z XIX. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení

H. Rozsypal, 8. 5. 2017

XIX. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl, 3.-5. května 2017 XIX. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl, 3.-5. května 2017
XIX. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl, 3.-5. května 2017 XIX. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl, 3.-5. května 2017

...více


Nový design stránky www.infekce.cz

H. Rozsypal, 8. 5. 2017

Vážení čtenáři,

      rozhodl jsem se modernizovat vzhled a funkčnost stránky, aniž bych podstatně narušil kontinuitu a zavedenou vizuální hierarchii.

...více


Atestace z oboru Infekční nemoci

D. Sedláček, 29. 4. 2017

   Ve dnech 27. a 28. dubna 2017 proběhly na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny LF UK v Plzni atestace z oboru Infekční nemoci.

...více


Česká účast na 27. evropském kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí

J. Moravcová, 27. 4. 2017

    Od 22. do 25. dubna 2017 se ve Vídni uskutečnil 27. ročník kongresu ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Deseases).

MUDr. Milan Trojánek na ECCMID 2017

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Září 2017

●  5. 9. 2017; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
se z důvodu rekonstrukce přednáškového sálu nekoná

Říjen 2017

●  3. 10. 2017; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Očkování
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Částková, prof. Beran, dr. Blechová, dr. Kosina

● 5.-7. 10. 2017
XIII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Pořádá: Česká vakcinologická společnost
Podrobnosti na www.vakcidny.cz

XIII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 5.-7. 10. 2017

●  19. 10. 2017
Mělnický infektologický den, hotel Ludmila, Mělník
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Koordinátorka: Prim. Zítová
Odborný garant: SIL

●  25.-27. 10. 2017
VI. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017, Konferenční centrum City, Praha
Témata: Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly, nově se objevující infekční onemocnění, infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence, antiinfektiva a rezistence, infekční onemocnění preventabilní očkováním, HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy, pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice, aktuality v oborech
Odborný garant: SEM, SIL, SLM
Hlavní organizátor: Dr. Křížová
Podrobnosti na stránce kongresu

6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017

Listopad 2017

●  7. 11. 2017; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Vliv zoonóz na zdraví člověka
Pořádá: SEM
Koordinátoři: Dr. Trmal, dr. Vlčková, doc. Bardoň, doc. Karpíšková

●  9.-10. 11. 2017
4. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Podrobnosti

●  11. 11. 2017
Seminář o antibiotické léčbě, Praha
Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
Odborný garant: SIL
Organizátor: prof. Beneš

●  23.-25. 11. 2017
XXV. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů, Imperial Hotel, Ostrava
Pořádá: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Podrobnosti na stránce kongresu

XXV. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů

Prosinec 2017

●  5. 12. 2017; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

●  15.- 17. 12. 2017
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2017

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 16. 6. 2017
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI