Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost infekčního lékařstvíOdborné dokumentySekce tropického a cestovního lékařstvíInfekční kliniky a odděleníOdkazy

Archiv zpráv | Praktické informace | Sekce pro infekce spojené se zdravotní péčí | Historie infektologie
Vybrané zahraniční akce | Uplynulé domácí akce | Fotogalerie | Odborná témata

Hledání na stránce

 


Společnost infekčního lékařství

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)
Podrobnosti


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Počítací stroj Hamann fy Ludwig Spitz

...zde
 


Ordinace léků na chronické nemoci a chorobné stavy
Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Podezření na vysoce nebezpečnou nákazu

Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na VNN


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR aktualizovaný v květnu 2016


Doporučené postupy diagnostiky a léčby virových hepatitid

Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Datum vydání: září 2014
[Úplný text]

Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: 16. srpna 2015
[Úplný text (ve formátu .pdf)]


Doporučený postup léčby infekce HIV

Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Dlouhý P, Jilich D, Veselý D. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: leden 2016.
[Úplný text]


Doporučený postup péče o pacienty s hyposplenismem či asplenií

Průkaz

...zde


Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

...zde
 

Ribotypizace klinicky významných izolátů Clostridium difficile


Diagnostika infekce virem Zika

Poznámky k diagnostice infekce virem Zika (24. 4. 2016)


Další praktické informace

...zde
 


Historie infektologie

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)
Novější stránka KMIL
(od 1. čísla 16. ročníku do 3. čísla 18. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

H. Rozsypal, L. Rozsypal, M. Štefan, A. Chrdle, 15. 3. 2017

Počítací stroj Hamann fy Ludwig Spitz

Gentamicin a vankomycin jsou nepostradatelná antibiotika k léčbě nejtěžších infekčních nemocí. Jejich společnou vlastností je významná nefrotoxicita a ototoxicita a eliminace závislá na funkci ledvin. Zásadní význam pro úspěšnost a bezpečnost léčby při úzkém terapeutickém indexu má správné nastavení počátečních dávek a pravidelné monitorování sérových koncentrací léků. Jako užitečná pomůcka poslouží nabízené kalkulačky, které byly vytvořeny jako nedílná součást právě vypracovaného Doporučeného postupu antibiotické léčby infekcí kloubních náhrad autorů Musila, Chrdleho a spolupracovníků (odkaz bude aktivován po uveřejnění).

...více


Výběrové řízení na pozici zástupce pro léčebnou péči Infekční kliniky FN Plzeň

D. Sedláček, 11. 3. 2017

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala 9. 3. 2017 výběrové řízení na pozici zástupce přednosty pro LP Infekční kliniky LFUK a FN v Plzni-Bory. Termín pro podání přihlášek je stanoven do 24. 3. 2017. Kromě toho mohou být přijati 1-2 lékaři bez, ale raději s atestací z infekčního lékařství.
    Podrobnosti a kontaktní údaje jsou na webové stránce FN Plzeň:
https://www.fnplzen.cz/fn_plzen/volna_mista_detail?id=3.


Třetí ročník Klostridiového dne v Nemocnici Na Homolce

J. Beneš, 6. 3. 2017

Dne 13. 5. 2017 proběhne v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce v Praze již 3. ročník Klostridiového dne. Program je zaměřen především na aktuality v léčbě klostridiové střevní infekce, molekulární epidemiologii, fekální bakterioterapii, problematiku C. difficile ve veterinární medicíně a bezpečnost potravinového řetězce.

Klostridiová kolitida v koloskopickém obraze

...více


Nemocnice Na Bulovce přijme lékaře na jednotku intenzivní péče infekční kliniky

H. Roháčová, 5. 3. 2017

Jednotka intenzivní péče Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze

     Nemocnice Na Bulovce přijme lékaře na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí pro práci na jednotce intenzivní péče.

      Požadujeme absolvování základního kmene nebo specializaci v infekčním lékařství, anesteziologii nebo vnitřním lékařství. Nabízíme pestrou zdravotnickou problematiku a benefity infekčního pracoviště.

      Životopis s motivačním dopisem zasílejte na e-mail: hana.rohacova@bulovka.cz


6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017

Konferenční centrum City, Praha, 25.-27. 10. 2017

Témata:
Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly
Nově se objevující infekční onemocnění
Infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence
Antiinfektiva a rezistence
Infekční onemocnění preventabilní očkováním
HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy
Pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice
Aktuality v oborech

Podrobnosti na stránce kongresu: www.kmine2017.cz


Skončil jubilejní 25. mezioborový seminář Třeboň ´17

H. Rozsypal, 28. 1. 2017

      Ve dnech 25.-27. ledna 2017 se v hotelu Lázně Aurora v jihočeské Třeboni konal už 25. ročník mezioborového semináře Třeboň. Je pořádán pod záštitou tří odborných společností ČLS JEP a je započítáván jako odborná vzdělávací akce systému celoživotního vzdělávání ČLK, ČAS a KKVOPZ.

...více


XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko, 14.-16. 6. 2017


Výbor SIL přeje svým členům a spolupracovníkům do nového roku

PF 2017

na modelu jater etruských haruspiků


Výsledky atestační zkoušky z infekčního lékařství v podzimním termínu 2016

D. Pícha, 11. 11. 2016

S potěšením oznamujeme, že se náš infekční obor rozrostl o sedm lékařů infektologů. Ve dnech 9. a 10. 11. 2016 se konaly atestace v oboru infekční lékařství.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Duben 2017

 • 4. 4. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Parazitologie
  Pořádá: SEM, SIL, ČPS (Česká parazitologická společnost)
  Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, Dr. Stejskal

  Květen 2017

 • 2. 5. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: HIV/AIDS
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, doc. Rozsypal

 • 3.-5. 5. 2017
  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl
  Pořádá: SIL
  Organizátoři: Prof. Beneš, doc. Plíšek

 • 10.- 12. 5. 2017
  XLV. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
  Pořádá: ČHS

 • 13. 5. 2017
  Klostridiový den - 3. ročník, Praha
  Témata: Laboratorní a klinické problémy infekce vyvolané Clostridium difficile
  Odborný garant: SLM, SIL, ČIS
  Organizátor: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Program (ve formátu .pdf)
  Přihláška (ve formátu .docx)

  Červen 2017

 • 6. 6. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Lymeská borelióza
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Doc. Krbková, doc. Pícha, dr. Kybicová

 • 14.-16. 6. 2017
  XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko
  Pořádá: Klinika infekčných chorob Bratislava
  Odborní garanti: SSI, SIL, Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotnickej univerzity Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská komora sestier a porodných asistentiek
  Témata: Virové hepatitidy, HIV, emergentní infekce, preventabilní onemocnění, parazitární onemocnění, varia
  Podrobnosti na stránce kongresu

  XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko, 14.-16. 6. 2017

  Září 2017

 • 5. 9. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v infektologii
  Pořádá: SIL
  Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek

  Říjen 2017

 • 3. 10. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Očkování
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Částková, prof. Beran, dr. Blechová, dr. Kosina

 • 19. 10. 2017
  Mělnický infektologický den, hotel Ludmila, Mělník
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Koordinátorka: Prim. Zítová
  Odborný garant: SIL

 • 25.-27. 10. 2017
  VI. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017, Konferenční centrum City, Praha
  Témata: Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly, nově se objevující infekční onemocnění, infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence, antiinfektiva a rezistence, infekční onemocnění preventabilní očkováním, HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy, pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice, aktuality v oborech
  Odborný garant: SEM, SIL, SLM
  Hlavní organizátor: Dr. Křížová
  Podrobnosti na stránce kongresu

  6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017

  Listopad 2017

 • 7. 11. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Vliv zoonóz na zdraví člověka
  Pořádá: SEM
  Koordinátoři: Dr. Trmal, dr. Vlčková, doc. Bardoň, doc. Karpíšková

 • 11. 11. 2017
  Seminář o antibiotické léčbě, Praha
  Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
  Odborný garant: SIL
  Organizátor: prof. Beneš

  Prosinec 2017

 • 5. 12. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM, SEM
  Koordinátor: Doc. Růžička

 • 15.- 17. 12. 2017
  Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek

  Uplynulé akce


  Vybrané zahraniční akce

  2017

 • Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

  ...zde

 • WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

  SIL © 17. 3. 2017
  Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
  Webhosting: FORPSI