Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Aktualizovaný Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Dávkování antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

...zde
 


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce
(aktualizace 13. 7. 2017)

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR aktualizovaný v květnu 2016


Další praktické informace

...zde
 


Doporučené postupy

NOVÝ! Husa P, Šperl J, Urbánek P, Fraňková S, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B. Datum vydání doporučení: září 2017.

...zde

Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virm hepatitidy B

Ostatní DP diagnostiky a/nebo léčby
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- chronické infekce VHC
- kolitidy vyvolané C. difficile
- infekce HIV
- hyposplenismu či asplenie
- lymeské borreliózy

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN

Průkaz

Další doporučené postupy

...zde
 


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)
Novější stránka KMIL
(od 1. čísla 16. ročníku do 3. čísla 18. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Co je nového v Doporučeném postupu diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B 2017

P. Husa, 11. 12. 2017
Z podkladů sdělení pro Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole 3.-5. 5. 2017

    Pracovní skupiny pro virové hepatitidy Společnosti infekčního lékařství a České hepatologické společnosti ČLS JEP připravily nové doporoučení pro diagnostiku a léčbu infekce virem hepatitidy B.

Co je nového v Doporučeném postupu diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B 2017

...více


Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B

11. 12. 2017

Husa P, Šperl J, Urbánek P, Fraňková S, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B. Datum vydání doporučení: září 2017.

Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B

...zde


9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP, 20. 1. 2010

Zpráva o průběhu voleb do rady Sekce tropického a cestovního lékařství SIL ČLS JEP

D. Smíšková, 30. 11. 2017

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

 
    17. 8. 2017 – na webových stránkách SIL (www.infekce.cz) byli vyzváni všichni členové Sekce tropického a cestovního lékařství k aktualizaci kontaktů – adres a e-mailů. Stejný den byl tamtéž uveden seznam všech řádných členů sekce, který se stal podkladem pro výběr kandidátů do rady sekce.

...více


Zpráva o výsledku podzimních atestací 2017

J. Beneš, 21. 11. 2017

    Atestační zkouška se konala na Klinice infekčních nemocí v Nemocnici Na Bulovce v Praze. Atestační komise ve složení prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (3. LF UK, Praha), doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. (LF UK, Hradec Králové) a doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. (LF UK, Plzeň) s potěšením oznamuje, že máme ode dneška šest nových infektologů.

Atestanti podzimního termínu 2017

...více


Antibiotický seminář 2017

J. Beneš, 20. 11. 2017

   V sobotu 11. 11. 2016 se v prostorách děkanátu 3. lékařské fakulty UK v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) konal Antibiotický seminář 2017 určený pro všechny lékaře i nelékaře, kteří se zajímají o používání antibiotik v klinické praxi.

Antibiotický seminář 2017

...více


Nový doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy

M. Geleneky, P. Prášil, 7. 11. 2017

   Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy byl připraven k oponentuře v únoru letošního roku, prošel odbornou diskusí ve výboru SIL ČLS JEP a byl jím schválen letos v červnu.

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy

...více


Mezioborový seminář Třeboň ´18

A. Chrdle, 1. 10. 2017

Termín konání: 17.-19. 1. 2018
Témata:

  • Superaktuality (meningokoky, hepatitida C a další)
  • Herpesviry
  • Medicína 21. století (atomizace medicíny vs. holistický pohled, současný pacient, adekvátní prostředky diagnostiky a léčby infekčních nemocí a jejich hranice, hledání cesty nemocí: algoritmy péče kontra individuální přístup)
  • Aminoglykosidy a kolistin

Stejně jako loni, připravujeme stipendia pro mladé přednášející a autory posterů!
Termín na přihlášení k aktivní účasti: 7. prosince 2017
Podrobnosti na stránce kongresu


Příprava voleb do rady Sekce tropického a cestovního lékařství SIL ČLS JEP

F. Stejskal, 17. 8. 2017

Vážení členové Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP,

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

   v říjnu tohoto roku se budou konat volby do rady Sekce tropického a cestovního lékařství Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Proběhnou elektronicky a jednokolově...

      ...více


Volný přístup do knihovny elektronických zdrojů ESCMID –
jak na to?

M. Trojánek, 15. 8. 2017

      Evropská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční lékařství (ESCMID) nabízí zdarma všem svým členům volný přístup do knihovny elektronických zdrojů, která mimo jiné obsahuje doporučené postupy, odborné články, ale i abstrakta, webcasty či plné verze přednášek ke stažení z kurzů či kongresů (ECCMID) pořádaných výše uvedenou organizací.

Volný přístup do knihovny elektronických zdrojů ESCMID

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Prosinec 2017

●  12. 12. 2017; 10,00
Odborný konzultační den o problematice papilomavirů, Vestec u Prahy, kinosál centra BIOCEV, Průmyslová 595
Pořádá: NRL pro papilomaviry a polyomaviry, ÚHKT, Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK
Koordinátorka: Dr. Tachezy
Odborný garant: SEM
Pozvánka a program
Upozornění: Uzávěrka registrací je 6. 12. 2017

●  15.- 17. 12. 2017
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek


Leden 2018

●  17.-19. 1. 2018
Třeboň ´18, 26. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
Témata (rámcově): Superaktuality, herpesviry, medicína 21. století (jedinečný pacient), aminoglykosidy a kolistin
Organizátoři: Prim. Chmelík, dr. Chrdle, dr. Šůs
Odborný garant: SIL, SEM, SLM
Podrobnosti a přihláška na www.tmos.cz

Mezioborový seminář Třeboň 2018

●  20. 1. 2018
9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP, Praha
Místo konání: Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, 140 00, Praha 4
Témata: Novinky v medicíně, vulvovaginitidy, chronické stavy
Koordinátorka: Dr. Čepická Líbalová
Podrobnosti na stránce Congress Prague, s.r.o..

9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP, 20. 1. 2010

● 30. 1.- 2. 2. 2018
20. ročník Colours of Sepsis, Clarion Congress Hotel Ostrava
Témata: Těžká sepse, součástí je 5. postgraduální kurz sester v intenzivní péči a 15. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči
Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě
Předseda organizačního výboru: Prim. Kula
Podrobnosti na stránce kongresu

20. ročník Colours of Sepsis

Únor 2018

● 6. 2. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Chřipka a další virové respirační infekce
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Havlíčková, Dr. Hermannová

Březen 2018

● 6. 3. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuální otázky tuberkulózy
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Holčíková, Dr. Zemanová

●  5.-9. 3. 2018
Předatestační kurz, Praha
Pořádá: Klinika infekčních nemocí ÚVN, Praha
Hlavní organizátor: Prof. Holub

Duben 2018

● 3. 4. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Parazitologie
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, Dr. Stejskal

● 4.-6. 4. 2018
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl
Pořádá: SIL
Organizátoři: Prof. Beneš, doc. Plíšek

●  26.-27. 4. 2018
Atestační zkoušky, Hradec Králové

Červen 2018

● 5. 6. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Cestovní a tropická medicína
Pořádá: SEM
Koordinátoři: Prof. Beran

●  6.-8. 6. 2018
XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Brno
Pořádá: Klinika infekčních chorob FN Brno
Odborní garanti: SIL, SSI, LF MU
Prezident kongresu: Prof. Husa

XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Brno, 6.-8. 6. 2018

Říjen 2018

● 2. 10. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek

● 18. 10. 2018
Mělnický infektologický den, Mělník
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová
Odborný garant: SIL

Listopad 2018

● 6. 11. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Stafylokokové infekce a jejich management
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Petráš

● 10. 11. 2018
Seminář o antibiotické léčbě, Praha
Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
Odborný garant: SIL
Organizátor: Prof. Beneš

●  15.-16. 11. 2018
5. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2018

●  4. 12. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

●  14.- 16. 12. 2018
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2017

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 11. 12. 2017
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI