Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost infekčního lékařstvíOdborné dokumentySekce tropického a cestovního lékařstvíInfekční kliniky a odděleníOdkazy

Archiv zpráv | Praktické informace | Sekce pro infekce spojené se zdravotní péčí | Historie infektologie
Vybrané zahraniční akce | Uplynulé domácí akce | Fotogalerie | Odborná témata

Hledání na stránce

 


Společnost infekčního lékařství

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)
Podrobnosti


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Ordinace léků na chronické nemoci a chorobné stavy
Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Podezření na vysoce nebezpečnou nákazu

Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na VNN


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR aktualizovaný v květnu 2016


Doporučené postupy diagnostiky a léčby virových hepatitid

Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Datum vydání: září 2014
[Úplný text]

Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: 16. srpna 2015
[Úplný text (ve formátu .pdf)]


Doporučený postup léčby infekce HIV

Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Dlouhý P, Jilich D, Veselý D. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: leden 2016.
[Úplný text]


Doporučený postup péče o pacienty s hyposplenismem či asplenií

Průkaz

...zde


Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

...zde
 

Ribotypizace klinicky významných izolátů Clostridium difficile


Diagnostika infekce virem Zika

Poznámky k diagnostice infekce virem Zika (24. 4. 2016)


Další praktické informace

...zde
 


Historie infektologie

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)
Novější stránka KMIL
(od 1. čísla 16. ročníku do 3. čísla 18. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017

Konferenční centrum City, Praha, 25.-27. 10. 2017

Témata:
Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly
Nově se objevující infekční onemocnění
Infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence
Antiinfektiva a rezistence
Infekční onemocnění preventabilní očkováním
HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy
Pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice
Aktuality v oborech

Podrobnosti na stránce kongresu: www.kmine2017.cz


Skončil jubilejní 25. mezioborový seminář Třeboň ´17

H. Rozsypal, 28. 1. 2017

      Ve dnech 25.-27. ledna 2017 se v hotelu Lázně Aurora v jihočeské Třeboni konal už 25. ročník mezioborového semináře Třeboň. Je pořádán pod záštitou tří odborných společností ČLS JEP a je započítáván jako odborná vzdělávací akce systému celoživotního vzdělávání ČLK, ČAS a KKVOPZ.

...více


Přípravy třetího ročníku Klostridiového dne

J. Beneš, 12. 1. 2017

Dne 13. 5. 2017 proběhne v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce v Praze již 3. ročník Klostridiového dne. Tento mezioborový seminář je věnován problematice Clostridium difficile a také fekální bakterioterapii.

...více


XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko, 14.-16. 6. 2017


Výbor SIL přeje svým členům a spolupracovníkům do nového roku

PF 2017

na modelu jater etruských haruspiků


Výsledky atestační zkoušky z infekčního lékařství v podzimním termínu 2016

D. Pícha, 11. 11. 2016

S potěšením oznamujeme, že se náš infekční obor rozrostl o sedm lékařů infektologů. Ve dnech 9. a 10. 11. 2016 se konaly atestace v oboru infekční lékařství.

...více


Antibiotický seminář 2016

J. Beneš, 8. 11. 2016

V sobotu 5. 11. 2016 se v prostorách děkanátu 3. lékařské fakulty UK v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) konal Antibiotický seminář 2016 určený pro všechny lékaře i nelékaře, kteří se zajímají o používání antibiotik v klinické praxi.

...více


Zpráva o tiskové konferenci Mýty a pověry v diagnostice a léčbě lymeské borreliózy

O. Džupová, 28. 10. 2016

Dne 25. 10. 2016 se konala v Lékařském domě tisková konference s názvem Mýty a pověry v diagnostice a léčbě lymeské borreliózy. Konferenci pořádala ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství a Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Organizačně byla konference zajištěna společností Medical Tribune CZ, která je mediálním partnerem ČLS JEP. Podnětem k jejímu konání byly přibývající mylné informace publikované v různých periodikách.

...více


Upozornění pro zájemce o přístup k stránkám chráněným heslem

4. 10. 2016

Vážení členové Společnosti infekčního lékařství,
    pokud máte zájem sledovat práci výboru SIL ČLS JEP a číst zápisy ze schůzí, je možné požádat e-mailem sekretářku SIL slečnu Martinu Kubátovou o přístup k stránkám chráněným heslem. Na schůzi výboru SIL 20. 9. 2016 bylo dohodnuto, že Vám heslo bude zasláno e-mailem po ověření členství podle databáze ČLS JEP.
   Ať na stránkách infekce.cz naleznete co nejvíce užitečných informací Vám přejí

členové výboru SIL 


Nová definice sepse

M. Holub, 19. 9. 2016

Sepse představuje nejdůležitější příčinu úmrtí na infekci. V jejím rozvoji hraje vedle mikrobiálních agens podstatnou roli odpověď hostitele. Nicméně, výzkum v posledních desetiletích prokázal složitou komplexnost dějů, které se odehrávají v těle septického nemocného. Dosud užívaná konzenzuální definice sepse z roku 1992, jejímž autorem byl Roger Bone (tzv. Sepsis-1) a která kladla důraz na její mikrobiální původ a imunitní odpověď hostitele, se ukázala jako přežitá.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Březen 2017

 • 7. 3. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Legionelózy
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, dr. Drašar, prof. Beneš
  Program

  Duben 2017

 • 4. 4. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Parazitologie
  Pořádá: SEM, SIL, ČPS (Česká parazitologická společnost)
  Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, Dr. Stejskal

  Květen 2017

 • 2. 5. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: HIV/AIDS
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, doc. Rozsypal

 • 3.-5. 5. 2017
  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl
  Pořádá: SIL
  Organizátoři: Prof. Beneš, doc. Plíšek

 • 10.- 12. 5. 2017
  XLV. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
  Pořádá: ČHS

 • 13. 5. 2017
  Klostridiový den - 3. ročník, Praha
  Témata: Laboratorní a klinické problémy infekce vyvolané Clostridium difficile
  Odborný garant: SLM, SIL, ČIS
  Organizátor: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová
  První informace

  Červen 2017

 • 6. 6. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Lymeská borelióza
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Dr. Krbková, doc. Pícha, dr. Kybicová

 • 14.-16. 6. 2017
  XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko
  Pořádá: Klinika infekčných chorob Bratislava
  Odborní garanti: SSI, SIL, Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotnickej univerzity Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská komora sestier a porodných asistentiek
  Témata: Virové hepatitidy, HIV, emergentní infekce, preventabilní onemocnění, parazitární onemocnění, varia
  Podrobnosti na stránce kongresu

  XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko, 14.-16. 6. 2017

  Září 2017

 • 5. 9. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v infektologii
  Pořádá: SIL
  Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek

  Říjen 2017

 • 3. 10. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Očkování
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Částková, prof. Beran, dr. Blechová, dr. Kosina

 • 19. 10. 2017
  Mělnický infektologický den, hotel Ludmila, Mělník
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Koordinátorka: Prim. Zítová
  Odborný garant: SIL

 • 25.-27. 10. 2017
  VI. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017, Konferenční centrum City, Praha
  Témata: Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly, nově se objevující infekční onemocnění, infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence, antiinfektiva a rezistence, infekční onemocnění preventabilní očkováním, HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy, pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice, aktuality v oborech
  Odborný garant: SEM, SIL, SLM
  Hlavní organizátor: Dr. Křížová
  Podrobnosti na stránce kongresu

  6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017

  Listopad 2017

 • 4. 11. 2017
  Seminář o antibiotické léčbě, Praha
  Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
  Odborný garant: SIL
  Organizátor: prof. Beneš

 • 7. 11. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Vliv zoonóz na zdraví člověka
  Pořádá: SEM
  Koordinátoři: Dr. Trmal, dr. Vlčková, doc. Bardoň, doc. Karpíšková

  Prosinec 2017

 • 5. 12. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM, SEM
  Koordinátor: Doc. Růžička

 • 15.- 17. 12. 2017
  Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek

  Uplynulé akce


  Vybrané zahraniční akce

  2017

 • Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

  ...zde

 • WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

  SIL © 23. 2. 2017
  Kontakt na webmastera a garanta odborného obsahu
  Webhosting: FORPSI