Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost infekčního lékařstvíOdborné dokumentySekce tropického a cestovního lékařstvíInfekční kliniky a odděleníOdkazy

Archiv zpráv | Praktické informace | Sekce pro infekce spojené se zdravotní péčí | Historie infektologie
Vybrané zahraniční akce | Uplynulé domácí akce | Fotogalerie | Odborná témata

Hledání na stránce

 


Společnost infekčního lékařství

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)
Podrobnosti


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Ordinace léků na chronické nemoci a chorobné stavy
Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

...zde
 


Podezření na vysoce nebezpečnou nákazu

Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na VNN


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR aktualizovaný v květnu 2016


Doporučené postupy diagnostiky a léčby virových hepatitid

NOVÝ! Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: březen 2017
[Úplný text]

Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Datum vydání: září 2014
[Úplný text]


NOVÝ! Doporučený postup antibiotické léčby infekcí endoprotéz

...zde
 


Doporučený postup léčby infekce HIV

Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Dlouhý P, Jilich D, Veselý D. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: leden 2016.
[Úplný text]


Doporučený postup péče o pacienty s hyposplenismem či asplenií

Průkaz

...zde


Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

...zde
 

Ribotypizace klinicky významných izolátů Clostridium difficile


Diagnostika infekce virem Zika

Poznámky k diagnostice infekce virem Zika (24. 4. 2016)


Další praktické informace

...zde
 


Historie infektologie

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)
Novější stránka KMIL
(od 1. čísla 16. ročníku do 3. čísla 18. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Česká účast na 27. evropském kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí

J. Moravcová, 27. 4. 2017

      Od 22. do 25. dubna 2017 se ve Vídni uskutečnil 27. ročník kongresu ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Deseases). Rozsáhlý program paralelně probíhajících sekcí odborných přednášek a sympozií nabídl řadu témat, při kterých přední světoví odborníci diskutovali o nejnovějších výzkumech a poznatcích v oblasti klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a jejich kontroly...

MUDr. Milan Trojánek na ECCMID 2017

...více


Druhá aktualizace programu Insinuator pro ordinaci polymorbidního pacienta

H. Rozsypal, 24. 4. 2017

Insinuator medicamentorum Program Insinuator medicamentorum se na této stránce objevil 14. 2. 2015. Jednoduchým způsobem asistuje při tvorbě medikace pacienta s často se vyskytujícími chronickými stavy. Opět zdůrazňuji, že smysl programu nespočívá v rozsahu nebo úplnosti, ale v jednoduchosti a praktickém ovládání. Program umožňuje opatřit vyhledané léky a jejich skupiny poznámkami. Od poslední aktualizace uplynyly téměř dva roky...

...více


Plzeňská infekční klinika má novou primářku

D. Sedláček, 19. 4. 2017

    Počínaje dnem 1. 4. 2017 byla po úspěšném výběrovém řízení na místo zástupce přednosty Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň-Bory ustanovena MUDr. Jana Váchalová. Přejeme jí v nelehké personální situaci mnoho úspěchů v práci.


Nový doporučený postup antibiotické léčby infekcí totálních kloubních náhrad

A. Chrdle, 12. 4. 2017

Nový doporučený postup pro kurativní a supresivní antibiotickou léčbu infekcí totálních kloubních náhrad byl připraven expertní skupinou složenou z ortopedů, mikrobiologů a infektologů ...

...více


Poznámky k aktuální situaci ve výskytu spalniček

H. Rozsypal, 11. 4. 2017

Ještě jsme nezapomněli na ústeckou epidemii spalniček v roce 2014 a už je tu nová epidemie, zatím jen v Moravskoslezském kraji. Současná situace u nás je pokračováním epidemie vycházející z Rumunska a následně se šířící do ostatních států Evropy.

...více


XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko, 14.-16. 6. 2017


Přehled nových léčebných možností u chronické infekce virem hepatitidy C

H. Rozsypal, 27. 3. 2017

Léčba chronické hepatitidy C se v posledních letech bouřlivě vyvíjí. Zpočátku - od roku 2002 - se používala kombinace pegylovaného interferonu s ribavirinem (PEG-IFN + RBV). Tímto režimem se dosáhlo vyléčení u genotypu 1 po 48 týdnech u 40-60 % léčených a genotypů 3, popř. 2 po 24 týdnech u 80 % léčených. Rokem 2011 vstupila do další epochy.

...více


Nový doporučený postup diagnostiky a léčby chronické infekce virem hepatitidy C

25. 3. 2017

Pracovní skupiny pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP připravily nové doporoučení pro diagnostiku a léčbu chronické infekce virem hepatitidy C. Budou otištěny v časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství a v časopisu Gastroenterologie a hepatologie.

...více


Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

H. Rozsypal, L. Rozsypal, M. Štefan, A. Chrdle, 15. 3. 2017

Počítací stroj Hamann fy Ludwig Spitz

Gentamicin a vankomycin jsou nepostradatelná antibiotika k léčbě nejtěžších infekčních nemocí. Jejich společnou vlastností je významná nefrotoxicita a ototoxicita a eliminace závislá na funkci ledvin. Zásadní význam pro úspěšnost a bezpečnost léčby při úzkém terapeutickém indexu má správné nastavení počátečních dávek a pravidelné monitorování sérových koncentrací léků. Jako užitečná pomůcka poslouží nabízené kalkulačky, které byly vytvořeny jako nedílná součást právě vypracovaného Doporučeného postupu antibiotické léčby infekcí kloubních náhrad autorů Musila, Chrdleho a spolupracovníků (odkaz bude aktivován po uveřejnění).

...více


Třetí ročník Klostridiového dne v Nemocnici Na Homolce

J. Beneš, 6. 3. 2017

Dne 13. 5. 2017 proběhne v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce v Praze již 3. ročník Klostridiového dne. Program je zaměřen především na aktuality v léčbě klostridiové střevní infekce, molekulární epidemiologii, fekální bakterioterapii, problematiku C. difficile ve veterinární medicíně a bezpečnost potravinového řetězce.

Klostridiová kolitida v koloskopickém obraze

...více


Nemocnice Na Bulovce přijme lékaře na jednotku intenzivní péče infekční kliniky

H. Roháčová, 5. 3. 2017

Jednotka intenzivní péče Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze

     Nemocnice Na Bulovce přijme lékaře na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí pro práci na jednotce intenzivní péče.

      Požadujeme absolvování základního kmene nebo specializaci v infekčním lékařství, anesteziologii nebo vnitřním lékařství. Nabízíme pestrou zdravotnickou problematiku a benefity infekčního pracoviště.

      Životopis s motivačním dopisem zasílejte na e-mail: hana.rohacova@bulovka.cz


6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017

Konferenční centrum City, Praha, 25.-27. 10. 2017

Témata:
Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly
Nově se objevující infekční onemocnění
Infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence
Antiinfektiva a rezistence
Infekční onemocnění preventabilní očkováním
HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy
Pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice
Aktuality v oborech

Podrobnosti na stránce kongresu: www.kmine2017.cz


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Květen 2017

 • 2. 5. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: HIV/AIDS
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, doc. Rozsypal
  Program (ve formátu .pdf)

 • 3.-5. 5. 2017
  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl
  Pořádá: SIL
  Organizátoři: Prof. Beneš, doc. Plíšek

 • 10.- 12. 5. 2017
  XLV. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
  Pořádá: ČHS

 • 11. 5. 2017, 10,00-18,00
  Mezinárodní konference Nemocnice Na Bulovce, posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky (pavilon 15), Praha
  Téma: Epidemie 21. století
  Pořádá: Nemocnice Na Bulovce a Kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR
  Organizátor: Mgr. Lukáš Gibiec
  Pozvánka a program (ve formátu .pdf)
  Potvrzení účasti do 30. 4. 17 na e-mailovou adresu: lukas.gibiec@seznam.cz

  Mezinárodní konference Nemocnice Na Bulovce Epidemie 21. století

 • 13. 5. 2017
  Klostridiový den - 3. ročník, Praha
  Témata: Laboratorní a klinické problémy infekce vyvolané Clostridium difficile
  Odborný garant: SLM, SIL, ČIS
  Organizátor: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Program (ve formátu .pdf)
  Přihláška (ve formátu .docx)

  Červen 2017

 • 6. 6. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Lymeská borelióza
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Doc. Krbková, doc. Pícha, dr. Kybicová

 • 14.-16. 6. 2017
  XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko
  Pořádá: Klinika infekčných chorob Bratislava
  Odborní garanti: SSI, SIL, Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotnickej univerzity Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská komora sestier a porodných asistentiek
  Témata: Virové hepatitidy, HIV, emergentní infekce, preventabilní onemocnění, parazitární onemocnění, varia
  Podrobnosti na stránce kongresu

  XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko, 14.-16. 6. 2017

  Září 2017

 • 5. 9. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v infektologii
  Pořádá: SIL
  Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek

  Říjen 2017

 • 3. 10. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Očkování
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Částková, prof. Beran, dr. Blechová, dr. Kosina

 • 19. 10. 2017
  Mělnický infektologický den, hotel Ludmila, Mělník
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Koordinátorka: Prim. Zítová
  Odborný garant: SIL

 • 25.-27. 10. 2017
  VI. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017, Konferenční centrum City, Praha
  Témata: Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly, nově se objevující infekční onemocnění, infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence, antiinfektiva a rezistence, infekční onemocnění preventabilní očkováním, HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy, pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice, aktuality v oborech
  Odborný garant: SEM, SIL, SLM
  Hlavní organizátor: Dr. Křížová
  Podrobnosti na stránce kongresu

  6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2017

  Listopad 2017

 • 7. 11. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Vliv zoonóz na zdraví člověka
  Pořádá: SEM
  Koordinátoři: Dr. Trmal, dr. Vlčková, doc. Bardoň, doc. Karpíšková

 • 11. 11. 2017
  Seminář o antibiotické léčbě, Praha
  Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
  Odborný garant: SIL
  Organizátor: prof. Beneš

  Prosinec 2017

 • 5. 12. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM, SEM
  Koordinátor: Doc. Růžička

 • 15.- 17. 12. 2017
  Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek

  Uplynulé akce


  Vybrané zahraniční akce

  2017

  EASL, the International Liver Congress, Amsterdam, The Netherlands, 19.-23. 4. 17

  27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Vienna, Austria, 22.-25. 4. 17

  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

 • Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

  ...zde

 • WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

  SIL © 27. 4. 2017
  Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
  Webhosting: FORPSI