Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost infekčního lékařstvíOdborné dokumentySekce tropického a cestovního lékařstvíInfekční kliniky a odděleníOdkazy

Archiv zpráv | Praktické informace | Sekce pro infekce spojené se zdravotní péčí | Historie infektologie
Vybrané zahraniční akce | Uplynulé domácí akce | Fotogalerie | Odborná témata

Hledání na stránce

 


Společnost infekčního lékařství

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakt na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. 266082642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)
Podrobnosti


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Ordinace léků na chronické nemoci a chorobné stavy
Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Podezření na vysoce nebezpečnou nákazu

Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na VNN


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR


Doporučené postupy diagnostiky a léčby virových hepatitid

Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Datum vydání: září 2014
[Úplný text]

Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: 16. srpna 2015
[Úplný text (ve formátu .pdf)]


Doporučený postup léčby infekce HIV

Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Dlouhý P, Jilich D, Veselý D. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: leden 2016.
[Úplný text]


Doporučený postup péče o pacienty s hyposplenismem či asplenií

Průkaz

...zde


Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

...zde
 

Ribotypizace klinicky významných izolátů Clostridium difficile


Diagnostika infekce virem Zika

Poznámky k diagnostice infekce virem Zika (24. 4. 2016)


Další praktické informace

...zde
 


Historie infektologie

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)
Novější stránka KMIL
(od 1. čísla 16. ročníku do 3. čísla 18. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Nová definice sepse

M. Holub, 19. 9. 2016

Sepse představuje nejdůležitější příčinu úmrtí na infekci. V jejím rozvoji hraje vedle mikrobiálních agens podstatnou roli odpověď hostitele. Nicméně, výzkum v posledních desetiletích prokázal složitou komplexnost dějů, které se odehrávají v těle septického nemocného. Dosud užívaná konzenzuální definice sepse z roku 1992, jejímž autorem byl Roger Bone (tzv. Sepsis-1) a která kladla důraz na její mikrobiální původ a imunitní odpověď hostitele, se ukázala jako přežitá.

...více


Salzburské semináře v roce 2017

T. Říčařová, 17. 9. 2016

Dobrý den,
    zdravím Vás z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ráda bych Vás informovala o možnosti hlásit se na prestižní SALZBURSKÉ LÉKAŘSKÉ SEMINÁŘE v roce 2017!

Salzburg

...více


19. ročník Colours of Sepsis

Webové stránky:
www.sepseostrava.cz/sepse


Změna délky platnosti očkování proti žluté zimnici

23. 8. 2016

International Health Regulations 2005  

Žlutá zimnice je jediná nemoc uvedená v Mezinárodních zdravotnických předpisech (International Health Regulations, IHR 2005), proti které může být vyžadováno očkování cestovatelů jako podmínka pro vstup do země za určitých podmínek a vstup do země nemusí být umožněn bez certifikátu o provedeném očkování.

...více


Pojeďte na misi s Lékaři bez hranic

26. 7. 2016

Dobrý den,
rádi bychom Vás tímto pozvali na informační večer organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières, která je mezinárodní humanitární organizací poskytující odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí v téměř 70 zemích světa.

...více

Lékaři bez hranic


Organizace atestací z infekčního lékařství v podzimním termínu 2016

D. Pícha, 15. 7. 2016

Termín: 9.-10. 11. 2016
Místo: Infekční klinika 2. LF UK a NNB, Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2; 8. patro
Přihlášení: Deadline pro přihlášky je 12. 8. 2016

...více


Léčba lymeské borreliózy podle Mladé fronty Dnes

1. 7. 2016

Výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP považuje za užitečné upozornit své členy a další lékaře, kteří se zabývají problematikou lymeské borreliózy, na článek diskreditující zdravotní péči o pacienty s lymeskou borreliózou a neoprávněně kritizující platná doporučení.

Léčba lymeské borreliózy podle Mladé fronty Dnes

Média, která spíše považujeme za seriózní, nevyváženým způsobem informují laickou veřejnost o údajně nedostatečné léčbě lymeské borreliózy a nezakrytě straní extrémním a chatrně podloženým názorům.

...více


XII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 6.-8. 10. 2016

Podrobnosti (na stránce www.vakcidny.cz)

Termín pro přijetí abstrakt je 30. červen 2016.


Oslava 95. narozenin primáře MUDr. Ladislava Krále

S. Plíšek, J. Kapla, 2. 6. 2016

V minulých dnech oslavil své 95. narozeniny MUDr. Ladislav Král, CSc., bývalý dlouholetý primář Kliniky infekčních nemocí v Hradci Králové a nestor českého infekčního lékařství. K jeho významnému životnímu jubileu mu blahopřáli nejen jeho kolegové z „jeho" kliniky, ale i prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan lékařské fakulty UK. Panu primáři Královi přejeme i nadále jeho obdivuhodnou psychickou svěžest, ale především pevné zdraví a osobní spokojenost.

     Doc. Plíšek, dr. Kapla     

95. narozeniny MUDr. Ladislava Krále, CSc.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Říjen 2016

 • 4. 10. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Tuberkulóza a mykobakteriózy
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátorky: Dr. Zemanová, dr. Svobodová, dr. Amlerová
  Program (ve formátu .pdf)

 • 6.-8. 10. 2016
  XII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
  Pořádá: Česká vakcinologická společnost
  Podrobnosti na www.vakcidny.cz

 • 20. 10. 2016
  Mělnický infektologický den, hotel Ludmila, Mělník
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Koordinátorka: Prim. Zítová
  Pozvánka a program (ve formátu .pdf)

  Mělnický infektologický den

  Listopad 2016

 • 1. 11. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Exantémové infekce a možnosti jejich prevence
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, dr. Trmal, dr. Krbková

 • 5. 11. 2016
  Seminář o antibiotické léčbě
  Pořádá: KIPTN 3. LF UK a NNB, SIL
  Organizátor: Prof. Beneš
  Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích

  Prosinec 2016

 • 6. 12. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM
  Koordinátor: Doc. Růžička

 • 16.- 18. 12. 2016
  Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek

  Leden 2017

 • 25.-27. 1. 2017
  Třeboň ´17, 25. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
  Hlavní organizátoři: prim. Chmelík, dr. Chrdle, dr. Šůs

  Mezioborový seminář Třeboň 2017

  Únor 2017

 • 7.-10. 2. 2017
  19. ročník Colours of Sepsis, Clarion Congress Hotel Ostrava
  Témata: Sepse, součástí je 4. postgraduální kurz sester v intenzivní péči a 14. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči
  Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě
  Předseda organizačního výboru: Prim. Kula

  19. ročník Colours of Sepsis

  Uplynulé akce


  Vybrané zahraniční akce

  2016

 • Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

  ...zde

 • WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

  SIL © 26. 9. 2016
  Kontakt na webmastera a garanta odborného obsahu
  Webhosting: FORPSI