Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Dávkování antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

...zde
 


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce
(aktualizace 13. 7. 2017)

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR aktualizovaný v květnu 2016


Další praktické informace

...zde
 


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby
- infekce VHB
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- chronické infekce VHC
- kolitidy vyvolané C. difficile
- infekce HIV
- hyposplenismu či asplenie
- lymeské borreliózy

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN

Průkaz

Další doporučené postupy

...zde
 


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)
Novější stránka KMIL
(od 1. čísla 16. ročníku do 3. čísla 18. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Personální změny na infekčních pracovištích v roce 2017 a začátkem roku 2018

3. 2. 2018

   V roce 2017 nastoupily do funkce dvě nové primářky: na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň-Bory MUDr. Jana Váchalová a na Infekčním oddělení Uherskohradišťské nemocnice a.s. MUDr. Lenka Turková.
   Začátkem roku 2018 převzal funkci primáře Kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice Praha-Střešovice MUDr. Marek Štefan.
   V Krajské nemocnici T. Bati, a.s. ve Zlíně byla zrušena lůžka Infekčního oddělení a ponechána jen infekční ambulance.


Doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

3. 2. 2018

Doporučení České vakcinologické společnosti z 15. 1. 2018
    Meningokoková onemocnění patří mezi závažná interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis, nejčastěji séroskupiny A, B, C, W, Y. Zdrojem nákazy bývá asymptomatický nosič nebo nemocný jedinec. Nejzávažnější klinickou formou onemocnění jsou meningokokové meningitidy a septikémie.

...více


Epidemie chřipky 2017/2018

H. Rozsypal, 3. 2. 2018

    Podle Zpráv NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění letošní epidemie chřipky na konci ledna 2018 narůstá.

...více


Rapivab v lékárně Toxikologického informačního centra

H. Rozsypal, 25. 1. 2018

    V lékárně Toxikologického informačního centra (TIS) při Klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze lze získat pro pacienty s chřipkou nepřijímající per os, např. na mechanické ventilaci, antivirotikum peramivir (RapivabTM).

...více


XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, BVV, Rotunda, Brno, 6.-8. 6. 2018

Vysoké ocenění České lékařské společnosti JEP paní doc. Staňkové

O. Džupová, 11. 1. 2018

    S potěšením jsme přijali zprávu, že předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně rozhodlo o udělení Zlaté pamětní medaile J. E. Purkyně naší bývalé dlouholeté předsedkyni paní Doc. MUDr. Marii Staňkové, CSc.

Zlatá pamětní medaile J. E. Purkyně doc. MUDr. Marii Staňkové, CSc.

...více


Stav očkování v České republice
k 1. 1. 2018

H. Rozsypal, 31. 12. 2017

    Vzhledem k tomu, že uplynulý rok přinesl množství novinek v očkování, rozhodl jsem se, že hlavní téma webových stránek pro začátek roku 2018 bude vakcinologie.
   Vakcinologie určitě není opomíjeným tématem, vychází úspěšný a prakticky orientovaný časopis Vakcinologie, aktuální informace se průběžně objevují na stránce České vakcinologické společnosti (www.vakcinace.eu), ale cítím, že je nutné zjednodušeně připomenout některá témata pro naše lékaře, kteří se problematikou očkování primárně nezabývají.

Stav očkování v České republice k 1. 1. 2018

...více


Komentář k novelizaci zákona
č. 48/1997 Sb. a vyhlášce
č. 355/2017 Sb.

H. Rozsypal, 31. 12. 2017

Změny, které přináší nová vyhláška č. 355/2017 Sb.:
změna aplikace hexavakcíny: přechod od schématu 3+1 na 2+1 – intervaly jsou v tabulce, pro nedonošené zůstává v platnosti schéma 3+1

Komentář k novelizaci zákona č. 48/1997 Sb. a vyhlášce č. 355/2017 Sb.

...více


Vyhláška č. 355/2017 Sb.
(se zvýrazněnými změnami)

    Vyhláška č. 355 ze dne 17. října 2017, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

...více


Změny v § 30 zák. 48/1997 Sb.
o veřejném zdravotním pojištění
po novelizaci z 30. 6. 2017

    Poslanecká sněmovna schválila dne 30.6. 2017 novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde v části věnované hrazeným službám (§ 30), dochází ke změnám a k rozšíření úhrady vybraných očkování ze zdravotního pojištění.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Březen 2018

● 24. 3. 2018
Odborné symposium Nová éra léčby virových hepatitid 2018, Tereziánský sál Břevnovského kláštera, Praha
Pořádá: ČHS, Gilead
Podrobnosti na stránce Congress Prague

Duben 2018

● 3. 4. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Lékařská parazitologie
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, Dr. Stejskal
Program (ve formátu .pdf)

● 4.-6. 4. 2018
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl
Pořádá: SIL
Organizátoři: Prof. Beneš, doc. Plíšek

●  26.-27. 4. 2018
Atestační zkoušky, Hradec Králové

Květen 2018

● 16.-18. 5. 2018
46. májové hepatologické dny, České Budějovice
Pořádá: ČHS
Podrobnosti na stránce Congress Prague

● 19. 5. 2018
Klostridiový den - 4. ročník, hotel Hesperia, Olomouc
Téma: Mezioborový seminář věnovaný významu střevní mikrobioty, epidemiologii Clostridium difficile, diagnostice a léčbě klostridiových kolitid s nahlédnutím do duše pacientů
Odborný garant: SLM, SIL, ČIS
Organizační výbor: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová, doc. Kohout, dr. Vejmelka, dr. Polívková, prof. Beneš
Pozvánka (ve formátu .pdf)
Program (ve formátu .pdf)
Přihláška (ve formátu .docx)

Klostridiový den - 4. ročník

Červen 2018

● 5. 6. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Cestovní a tropická medicína
Pořádá: SEM
Koordinátor: Prof. Beran

●  6.-8. 6. 2018
XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, BVV, Rotunda, Brno
Pořádá: Klinika infekčních chorob FN Brno
Odborní garanti: SIL, SSI, LF MU
Prezident kongresu: Prof. Husa
Témata: Virové hepatitidy | HIV/AIDS | Cestovní medicína | Nemoci, které zdánlivě nepatří nikomu
Podrobnosti na stránce kongresu

XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, BVV, Rotunda, Brno, 6.-8. 6. 2018

Říjen 2018

● 2. 10. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek

● 18. 10. 2018
Mělnický infektologický den, Mělník
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová
Odborný garant: SIL

Listopad 2018

● 6. 11. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Stafylokokové infekce a jejich management
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Petráš

● 10. 11. 2018
Seminář o antibiotické léčbě, Praha
Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
Odborný garant: SIL
Organizátor: Prof. Beneš

●  15.-16. 11. 2018
5. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2018

●  4. 12. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

●  14.- 16. 12. 2018
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2018

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 14. 3. 2018
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI